Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLER METNİ

 

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni (Politika), Cihannüma Mah. Akdoğan Sk. İnebahtı Blok No:44 İç Kapi No:5 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Kechi Turizm Müzik Organizasyon Menajerlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Sihirli Bilet veya Şirket) ile ve işletilen www.sihirlibilet.com uzantılı alan adlı internet sitesi ve sanal mağazalar aracılığıyla Kullanıcılar’ın cihazlarına yükleyebileceği uygulamalara erişilmesi kapsamında herhangi bir şekilde İlgili Kişiler’den elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında İlgili Kişiler’i aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. Tanımlar ve Genel Açıklamalar

 

Bu Politika’da:

 

 • İnternet Sitesi: Sihirli Bilet’in sahibi olduğu www.sihirlibilet.com veya Sihirli Bilet tarafından başka bir alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesini,
 • Uygulama: İlgili Kişiler’in sanal mağazalar aracılığıyla cihazlarına yüklediği, Sihirli Bilet tarafından yayımlanmış olan Sihirli Bilet adlı uygulamayı,
 • Platform: İnternet Sitesi ve Uygulama’nın ayrı ayrı birini veya ikisini birden,
 • Üye(ler): Platform’da Hesap açarak profil oluşturan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen Platform üyesini,
 • Ziyaretçi(ler): Platformu herhangi bir kayıt gerçekleştirmeksizin kullanan kişiyi,
 • Etkinlik: Kullanıcılar’ın katılmak için Platform üzerinden Bilet satın aldığı konser, tiyatro, müzikal, gösteri vb. etkinlik ve/veya organizasyonu,
 • Bilet: Etkinlik’e katılım sağlanması için Kullanıcılar’ın Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi’ni akdederek satın aldığı bileti,
 • Bilet Alan Ziyaretçi(ler): Üye tarafından kendisine gönderilen bağlantıya tıklayarak Bilet satın alan veya Platform üzerinden Bilet satın alan Ziyaretçiler,
 • Kullanıcı(lar): Ziyaretçi, Bilet Alan Ziyaretçi veya Üye’den ayrı ayrı birini veya hepsini birden,
 • İlgili Kişi(ler): Kişisel verisi işlenen Kullanıcılar,
 • Kullanım Koşulları: Platform’da yer alan ve İlgili Kişiler’in Platform’a erişim sağlamak suretiyle kabul etmiş olduğu Kullanım Koşulları’nı, ifade eder.

 

Sihirli Bilet, İlgili Kişiler’e ilişkin işlenen bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Politika’yı benimser.

 

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır. İlgili bilgilerin tüzel kişilere ait olması halinde bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler dışındaki düzenlemeler uygulanır.

 

Sihirli Bilet, kişisel verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Politika, hangi tür verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilere ilişkin hakların neler olduğu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğine yönelik aydınlatmayı ve Sihirli Bilet’in gizliliğe ilişkin benimsediği ilkeleri içerir gizlilik politikasıdır.

 

Platform; Sihirli Bilet tarafından bilinmeyen, içeriği kontrol edilmeyen başka web sitelerine yönlendiren bağlantılar içerebilir. Bağlantı sağlanan bu web siteleri, Sihirli Bilet’e ait metinlerden farklı koşullar, hükümler içerebilir. Bu web sitelerinin işleyebileceği bilgilerin kullanımı veya ifşa edilmesinden Sihirli Bilet sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde, başka sitelerden Sihirli Bilet’e ait olan Platform’a link sağlandığında Sihirli Bilet’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Kişisel veriler, aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

 1. İlgili Kişi’nin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi 

 

Sihirli Bilet, işbu Politika ile kişisel verilerin elde edilmesi sırasında, verisi işlenecek olan gerçek kişileri aşağıdaki konularda aydınlatmayı/bilgilendirmeyi amaçlamaktadır:

 

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,  
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
 • Kişisel veri toplamanın yönetimi ve hukuki sebebi ile, 
 • İlgili kişinin hakları.

 

Sihirli Bilet, bu kapsamda gerekli aydınlatmaları yapmayı amaçlamaktadır. Sihirli Bilet, İlgili Kişiler’in sadece işbu Politika’da yer alan, amaçları ve hukuki sebepleri açıkça belirtilen kişisel veriler için Kanun uyarınca veri sorumlusudur.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

 

İlgili Kişiler’in Platform’u kullanırken Sihirli Bilet’e gönderdiği, paylaştığı ve/veya erişilebilir formda sakladığı ve Platform vasıtasıyla otomatik yollarla toplanan bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Platform’a erişim sağlarsanız, sizinle ilgili aşağıda belirtilmiş olan bilgileri toplarız:

 

 • Kayıt bilgileri: Üyeler’in Sihirli Bilet’in Hizmetleri’nden yararlanabilmek için Kullanım Koşulları’nı akdetmesi ve Platform’a kaydolması gerekir.  Kaydolmak için Üye olarak ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri ve Platform’da kullanacağınız parola girilmelidir, bunlar kayıt bilgileridir.

 

 • Hizmet bilgileri: Ziyaretçi dışındaki Kullanıcılar, hizmetlerden yararlanabilmek için hizmetler kapsamında Politika’da belirtilen kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans bilgilerini, görsel işitsel kayıtlarını Platform’a kaydedilebilecektir.

 

 • Finansal bilgiler: Üye ve Bilet Alan Ziyaretçi Platform aracılığıyla Hizmetler’den yararlanacaktır. Bu kapsamda Platform nezdinde kullanılacak ödeme yöntemi öngörülmüştür. Sihirli Bilet, Üye’nin kredi kartı numarası, kart türü, IBAN gibi finansal bilgilerini işleyebilmektedir.

 

 • Kullanım verileri: Hizmetlerimizden her yararlandığınızda veya yararlanmaksızın Platform’a erişim sağladığınızda, hakkınızda kullanım verileri toplanır. Platform’u ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, vb. veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, kaynak IP adresleri, internet hizmeti sağlayıcıları, İnternet Sitesi’nde görüntülenen dosyalar (örn. HTML sayfalar, grafikler, vb.), işletim sistemi sürümleri ve zaman damgaları gibi her bir erişimin mahiyetine ilişkin verileri içerir.

 

 • Aygıt verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız aygıt ve uygulamalardan, IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır.

 

 • Anlık Bildirimler: Üye olarak Uygulama’yı kullandığınız takdirde tarafınıza hizmetle ilgili duyurular ve ürün, hizmet, özel teklif ve promosyonlarla ilgili bilgiler göndermek veya uyarıda bulunmak amacıyla Uygulama üzerinden zaman zaman anlık bildirimler gönderebiliriz. Bu bildirimleri almak istemiyorsanız mobil cihazınızın “Ayarlar” bölümünden bunları kapatabilirsiniz.

 

 1. Veri Kategorileri ve Veri Türleri

 

Üye

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad, doğrum tarihi, T.C. kimlik numarası

İletişim Bilgisi

E-posta, telefon numarası, adres, ülke, ilçe, şehir, posta kodu

Finansal Bilgi

Kredi kartı bilgisi (kart üzerindeki ad-soyad, kart numarası, güvenlik kodu, kartın son kullanma tarihi, kart türü (mastercard/visa vb.)), vergi dairesi, IBAN numarası, ödeme bilgileri

Müşteri İşlem

Talep ve şikâyet bilgisi, ticari elektronik iletilere ilişkin ret kayıtları, üyelik bilgisi

İşlem Güvenliği

Pc/e-posta/sistem ve kullanıcı işlem bilgileri (kullanıcı adı ve parola), internet trafik verileri (ağ hareketleri, IP adresi, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri), çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan veriler

Görsel İşitsel Kayıtlar

Çağrı merkezi kayıtları

Ziyaretçi

İletişim Bilgileri

E-posta[1]

İşlem Güvenliği

Pc/cihaz bilgileri, internet trafik verileri (ağ hareketleri, IP adresi, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri), çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan veriler

Görsel İşitsel Kayıtlar

Çağrı merkezi kayıtları

Bilet Alan Ziyaretçi[2]

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad, doğrum tarihi, T.C. kimlik numarası

İletişim Bilgisi

E-posta, telefon numarası, adres, ülke, ilçe, şehir, posta kodu

Finansal Bilgi

Kredi kartı bilgisi (kart üzerindeki ad-soyad, kart numarası, güvenlik kodu, kartın son kullanma tarihi, kart türü (mastercard/visa vb.)), vergi dairesi, IBAN numarası, ödeme bilgileri

 

 1. Hukuki Sebepler

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Sihirli Bilet’e açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir:

 

Üye

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Finansal Bilgi

 

 

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

Müşteri İşlem

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

Görsel İşitsel Kayıtlar

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

 

Ziyaretçi

İletişim Bilgisi

 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

Görsel İşitsel Kayıtlar

 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

Bilet Alan Ziyaretçi

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Finansal Bilgi

 

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Bu metin kapsamında İlgili Kişiler’in kişisel verileri, yukarıdaki genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

Üye

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Finansal Bilgi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri İşlem

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin takibi

İşlem Güvenliği

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Görsel İşitsel Kayıtlar

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Ziyaretçi

İletişim Bilgisi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi

İşlem Güvenliği

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Görsel İşitsel Kayıtlar

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Bilet Alan Ziyaretçi

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Finansal Bilgi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 

 1. Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

Sihirli Bilet işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca ilgili mevzuat ile uyumlu olarak muhafaza eder. Sihirli Bilet kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri alır. Bu doğrultuda Sihirli Bilet; işlediği kişisel verilere ilişkin olarak aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

 

Anti-virüs uygulaması. Şirket’in bilgi teknolojileri altyapısında bulunan tüm bilgisayar ve sunucularda periyodik olarak güncellenen anti-virüs uygulaması yüklüdür.

 

Firewall. Şirket sunucularını barındıran veri merkezi ve felaket kurtarma merkezleri periyodik olarak güncellenen yazılım yüklü firewalllarca korunmakta olup; ilgili yeni nesil firewalllar tüm personellerin internet bağlantılarını kontrol etmekte ve bu kontrol sırasında virüs ve benzeri tehditlere karşı koruma sağlamaktadır.

 

VPN. Tedarikçiler; Şirket sunucu ya da sistemlerine Firewalllar üzerinde tanımlı bulunan SSL-VPN aracılığı ile erişim sağlayabilmektedir. Her bir tedarikçi için ayrı SSL-VPN tanımı yapılmış olup; yapılan tanımlama ile tedarikçi sadece kullanması gereken ya da yetkilendirmesi yapılan sistemlere erişim sağlamaktadır.

 

Kullanıcı tanımlamaları. Şirket çalışanlarının Şirket sistemlerine olan yetkileri sadece iş tanımları ile gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılmış olup; herhangi bir yetki ve görev değişikliği söz konusu olması durumunda sistemsel yetkileri de güncellenmektedir.

 

Bilgi güvenliği tehdit ve olay yönetimi. Şirket sunucularında ve firewallarında oluşan olaylar “Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi” sistemine aktarılmaktadır. Bu sistem güvenlik tehdidi oluştuğunda sorumlu personelleri uyarmakta ve ivedi bir şekilde tehdide cevap verilmesi imkânı sağlamaktadır.

 

Sızma testi. Periyodik olarak Şirket sistemindeki sunuculara sızma testi yapılmaktadır. Bu test sonucunda oluşan güvenlik açıkları kapatılarak, ilgili güvenlik açıklarının kapatıldığına dair doğrulama testi yapılmaktadır. Ayrıca Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi sistemi tarafından da otomatik olarak sızma testi yapılmaktadır.

 

Eğitim. Şirket çalışanlarının çeşitli bilgi güvenliği ihlallerine karşı farkındalıklarını artırmak ve bilgi ihlali olaylarında insan faktörünün etkisini en aza indirmek için çalışanlara düzenli periyotlarla eğitim verilmektedir.

 

Takma adlı veri. Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır (Örnek: Ahmet Yılmaz à “A… Y…”).

 

Fiziksel veri güvenliği. Kâğıt ortamdaki kişisel verilerinizin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

 

Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Platform’a veya Şirket sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket bu durumu ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde İlgili Kişiler’e ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Sihirli Bilet, İlgili Kişi’ye ait elde ettiği kişisel verileri Sihirli Bilet’in Platform üzerinden sunduğu hizmetleri ifa etmek amacıyla ve Politika’da beyan ettiği yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla yurt dışındaki sunucularına yahut tedarikçilerine aktarabilir. Sihirli Bilet ayrıca İlgili Kişiler’e ilişkin kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla ve üçüncü kişilere aktarabilir:

 

İlgili Kişi

Aktarım Amacı ve Aktarılan Grup

Üye

 

Ziyaretçi

 

Bilet Alan Ziyaretçi

İşlem güvenliği, kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans bilgilerinin talep edilmesi halinde yetkili kurumlarla paylaşılması; tüm bilgilerin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla paylaşılması; tüm bilgilerin saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sunucu hizmeti alınan yurt dışındaki hizmet alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması söz konusudur.

 

 1. Çerezler

 

Çerezler, sürekli Kullanıcıları tanımamız için hizmetlerimize erişirken kullandığınız cihazda sakladığımız küçük veri dosyalarıdır. Kullanma nedenimize bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer. Çerezler birkaç nedenle kullanılır:

 

 • Platform’un daha kolay kullanılmasını sağlamak için: Hesabınıza girişi hızlandırmak için “Beni hatırla” özelliğini kullanırsanız, Kullanıcı adınızı bir çerez içinde depolayabiliriz.
 • Güvenlik sebepleri: Çerezleri, kimliğinizi doğrulamak (veya örneğin oturumunuzun Platform’da hala açık olup olmadığını anlamak) için kullanırız.
 • Sizlere kişiselleştirilmiş içerik sunmak için: Görüntülediğiniz içeriği kişiselleştirmek için varsayılan dil gibi Kullanıcı tercihlerini çerezlerde depolayabiliriz.
 • Hizmetlerimizi geliştirmek için: Platform’un sizin tarafınızdan kullanımını ölçmek, yönlendirme verilerini takip etmek ve bazen de size farklı içerik versiyonları göstermek için çerezler kullanırız. Bu bilgiler, servislerimizi geliştirip iyileştirmemize ve Kullanıcılara gösterdiğimiz içeriği en iyi hale getirmemize yardımcı olur.

 

KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ

 

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu Çerezler, Platform’un düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç duyulur ve engellenmesi halinde Platform düzgün çalışamaz.

 

Analiz/Performans Çerezleri: Bu Çerezler, Platform’un işleyişini analiz edip anlamamızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Platform’u geliştirmemizi sağlar. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.

 

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha kolay ve gelişmiş bir Kullanıcı deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Önceki tercihlerinizi hatırlamak, Platform üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak gibi işlevler yerine getirir. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.

 

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

 

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında ve akıllı mobil cihazında kişi tarafından silinene veya belirli bir tarihe varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla Kullanıcıların tercihlerini ve site hareketlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

 

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler Kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve Kullanıcıdan veri toplamaz. Bu çerezler, Kullanıcı ziyaret ettiği Platform’da belirli bir süre pasif kaldığında veya Platform’u kapattığında silinir. Platform’da üçüncü kişilerin hizmet sağlaması için ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta Kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Platform, bilgi toplamak, demografik verileri ve ilgi alanlarınızı hatırlamak, size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklam gösterimleri ve ziyaret edilme sayısını belirlemek gibi durumlar için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Platform’u ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Platform doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

 

Sihirli Bilet’in sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği veriler üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, yöntemlerle ve süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel veri politikaları dikkatlice incelenmelidir.

 

Kullandığınız İnternet tarayıcısı genellikle Çerezler kabul edilmiş şekilde açılmaktadır. Ancak dilediğiniz an bu ayarları değiştirebilir ve Çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer Çerezleri devre dışı bırakmaya karar verirseniz; yukarıda açıklandığı üzere Platform’da sunduğumuz hizmetlerden işlevsel olarak faydalanamayabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının Çerez ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:

 

 

Unutulmamalıdır ki, eğer çerezlerin devre dışı bırakılması için gerekli tarayıcı ve/veya e-mail ayarlarınızı yapmazsanız, çerezlerin tarafımızca kullanılması için onay vermiş sayılacaksınız.

 

 1. Değişiklikler ve Güncellemeler

 

Sihirli Bilet veri sorumlusu olarak, Politika’yı ilgili mevzuata uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

  

Bu Politika, dijital platformlara yeni özellikler eklendikçe veya İlgili Kişiler’den yeni öneriler geldikçe yeniden düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri Platform’da yayımlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, Platform’a erişim sağlamaya ve bildirim döneminden sonra da Sihirli Bilet’in sunduğu hizmetlerden yararlanmaya veya yararlanmaksızın Platform’a erişim sağlamaya devam ederseniz, Politika’daki değişikliklere izin vermiş sayılacaksınız. Bu Politika’nın ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının ve kişisel veriler metninin şartlarını kabul etmemeniz halinde (eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır. Bu nedenle, Platform’a her erişim sağladığınızda Politika'yı yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Politika hükümleri değiştiği takdirde, yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

İlgili Kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirket’in resmi e-posta adresi info@sihirlibilet.com veya Şirket’in Cihannüma Mah. Akdoğan Sk. İnebahtı Blok No:44 İç Kapi No:5 Beşiktaş/İstanbul adresine gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de yer alan asgari başvuru şartlarını sağlayacak şekilde ileterek; gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

 

İlgili Kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de yer alan asgari başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Sihirli Bilet, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Şirket Unvanı: Kechi Turizm Müzik Organizasyon Menajerlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Adres: Cihannüma Mah. Akdoğan Sk. İnebahtı Blok No:44 İç Kapi No:5 Beşiktaş/İstanbul

 

E-posta: info@sihirlibilet.com

 

Tel: 0850 308 67 56

 

 


(1) Üye’nin Bilet Sat özelliğini kullanarak Üye olmayan kişilere e-posta aracılığıyla bağlantı göndermesi halinde işlenmektedir.

(2) Üye tarafından kendisine gönderilen bağlantıyı kullanarak bilet satın alan ve Platform hizmetlerinden yararlanan Ziyaretçiler özel olarak bu Politika kapsamında “Bilet Alan Ziyaretçi” olarak tanımlanmış olup; Ziyaretçi olarak işlenen kişisel verilerine ek olarak belirtilen kişisel verileri işlenmektedir.