Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI

                                                                         MESAFELİ BİLET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

      1.       1. SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI

 

  1. SİHİRLİ BİLET (SATICI)

 

Ticaret Unvanı         :

Kechi Turizm Müzik Organizasyon Menajerlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

Adresi                        :      

Cihannüma Mah. Akdoğan Sk. İnebahtı Blok No:44 İç Kapi No:5 Beşiktaş/İstanbul

Tel.                             :

0850 308 6756

E-posta                      :

[email protected]

MERSIS NO             :

0394112944000001

                                                                         

 

  1. KULLANICI (ALICI)


 

Adı-Soyadı                :

[●]

Fatura Adresi           :         

[●]

Tel.                             :

[●]

E-posta                      :

[●]

 

Bu Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi (Sözleşme) kapsamında Sihirli Bilet (Satıcı) ve Kullanıcı (Alıcı) ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

Alıcı’nın onayladığı Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni veya Platform’un kullanımına ilişkin diğer metinler ve formlar bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Alıcı’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu Ürün’e ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda; Alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.

 

Bu Sözleşme’de yer almayan ve Ürün satışına ilişkin spesifik bilgi ve açıklamalar, Alıcı’ya bu Sözleşme’nin yer aldığı ekrandan önceki, başta Kullanım Koşulları olmak üzere sair metinlerde gösterilmiş ve bunlarda yer alan bilgiler Alıcı tarafından kabul edilerek bu Sözleşme’nin onaylandığı aşamaya geçilmiştir. Bu sebeple, bu spesifik bilgi ve açıklamalar da Alıcı tarafından kabul edilmiştir.

 

 1.  SÖZLEŞME'NİN KONUSU

 

Bu Sözleşme’nin konusu Alıcılar’ın, Platform üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün/ler’in satın alması ve teslimi ve Sihirli Bilet’in aşağıda bilgileri yer alan Etkinlik Organizatör’ü namına Bilet satması ile ilgili olarak; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK), Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

 1. TANIMLAR

 

 • Platform: Sihirli Bilet’in sahibi olduğu www.sihirlibilet.com veya Sihirli Bilet tarafından başka bir alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesini ve Kullanıcılar’ın sanal mağazalar aracılığıyla cihazlarına yüklediği, Sihirli Bilet tarafından yayımlanmış olan Sihirli Bilet adlı uygulamayı,
 • Etkinlik: Kullanıcılar’ın katılmak için Platform üzerinden Bilet satın aldığı konser, tiyatro, müzikal, gösteri vb. etkinlik ve/veya organizasyonu,
 • Ürün/Bilet(ler): Etkinlik’e katılım sağlanması için Alıcılar’ın Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi’ni akdederek satın aldığı bileti,
 • Etkinlik Organizatörü: Platform üzerinden bilet alınan Etkinlik’i düzenleyen ve/veya Etkinlik biletini satan düzenleyici, yetkili veya organizatörü,
   

Adı-Soyadı veya Unvanı :

[●]

Adresi                              :         

[●]

Tel.                                     :

[●]

E-posta                              :

[●]

 

 

 • Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni: Platform’da bulunan ve Kullanıcılar’ın onayladığı, Kullanıcılar’ın verilerinin ne şekilde ve ne amaçla işlendiğinin ve gizlilik politikalarının detaylandırıldığı metni,
 • Kullanım Koşulları: Platform’da yer alan ve Kullanıcılar’ın Platform’a erişim sağlamak suretiyle kabul etmiş olduğu Kullanım Koşulları’nı, ifade eder.

 

          Bu Sözleşme’de tanımlanmayan fakat büyük harfle kullanılan terimler, Kullanım Koşulları’nda tanımlanan anlamlarıyla kullanılmaktadır.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE ÜRÜN BİLGİLERİ
   
  1. ÜRÜN NİTELİKLERİ:

 

Ürün Cinsi/Modeli              :                                 

[●]

Ürün’e İlişkin Açıklama      :

[●]

Ürün Adedi                        :

[●]

Satış Fiyatı (KDV dahil)     :              

[●]

Vadeli Fiyatı (KDV dahil)   :                       

[●]

Ara Toplam                       :

[●]

TOPLAM                           :                                            

[●]

 

  1.  ÖDEME VE TESLİMAT:

 

Ödeme Şekli ve Planı :                        

Ödeme, Alıcı’nın bilgilerini paylaştığı kredi kartından tahsil edilir.

Teslimat Adresi           :

[●]

Fatura Adresi              :

[●]

 

   1. Alıcı, Bilet’i satın aldığında, söz konusu Bilet için öngörülmüş olan ve Ek-1’de detaylarına yer verilen Satış Bedeli’ni ödeme borcu altına girecektir. Alıcı ödemeyi 4.2’inci maddede öngörülen ödeme yöntemiyle Platform üzerinden Satıcı’nın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirecektir.

 

   1. Alıcı, kredi kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; Bilet, Alıcı’nın e-posta adresine elektronik ortamda teslim edilecektir. Alıcı satın aldığı Bilet’e varsa Platform üzerindeki hesabı üzerinden de ulaşabilir.

 

   1. Alıcı’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla, Bilet’in teslim edileceği e-posta hesabının aktif olmaması ve teslim edilememesi dahil, Bilet’in taahhüt edilen şekilde ve zamanda teslim edilememesi durumunda Satıcı’ya sorumluluk atfedilemez.

 

   1. Bilet’e ilişkin ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da Bilet’i teslim alan kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı’ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Satıcı’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

   1. Ödeme kuruluşu tarafından kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması, güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

 

   1. Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle Bilet’in satış fiyatı ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, Alıcı’nın satış fiyatını ödeyerek Satıcı’yı bilgilendirmesine dek; Satıcı ifa yükümlülüğünden imtina eder. Bu kapsamda Satıcı, Bilet’i teslimden kaçınabilir, teslim edilmiş Bilet’i iptal edebilir veya kullanımını engelleyebilir.

 

  1. FATURA BİLGİLERİ

 

Adı/Soyadı/Unvanı        :

[●]

Vergi Dairesi/Numarası :

[●]

Fatura Adresi                :

[●]

 

Fatura Teslim Şekli        :             

[●]

 

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

  1. İşbu Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

  1. Alıcı, Platform’da Bilet/ler’in temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

  1. Alıcı, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen Bilet/ler’e ait temel özellikler, Bilet/ler’in vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

  1. Alıcı, Sözleşme konusu Bilet/ler’in temel özelliklerine Platform’dan ulaşabilir. Alıcı, Sihirli Bilet’inn indirim ve kampanya dönemlerinde herhangi bir bildirime ihtiyaç duymaksızın her zaman Bilet/ler’in temel özellikleri ve fiyatlarına ilişkin değişiklik ve güncelleme yapabileceğini kabul eder. Sihirli Bilet tarafından indirim veya kampanya dönemi öngörülmesi halinde, Bilet/ler’in temel özellikleri ve satış fiyatları bu dönem için geçerli olacaktır. Alıcı ilgili dönemin sona ermesi ya da Bilet/ler’in stoklarda bulunmaması nedeniyle, Bilet/ler’e ilişkin bilgilere ulaşamayabileceğini kabul eder.

 

  1. Sihirli Bilet, mücbir sebepler ve ifayı engelleyen başkaca olağanüstü durumlar nedeniyle Sözleşme konusu Bilet/ler’i teslim edemez veya edemeyeceğini anlar ise, bu durumu Alıcı’ya bildirecektir. Bu takdirde Alıcı, satın alma talebinin iptal edilmesini ve/veya ifa süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Sihirli Bilet’in bu sebeple satın almayı iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Sihirli Bilet’in herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı’nın hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin Sihirli Bilet’in sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

 

Alıcı, Sözleşme süresince, Sözleşme’nin akdedilmesi sırasında sisteme eklediği kredi kartının geçerli olduğunu ve satış bedeli kadar tutarı barındırdığını/barındıracağını, aksi halde Sihirli Bilet’in sorumlu olmayacağını ve ilgili kredi kartından satış fiyatının tahsil edilememesi halinde, Sihirli Bilet’in ifadan kaçınabileceğini kabul eder. Bu kapsamda Sihirli Bilet, Bilet’i teslimden kaçınabilir, teslim edilmiş Bilet’i iptal edebilir veya kullanımını engelleyebilir.

 

 

 

 

 1. ÖZEL HÜKÜMLER

 

  1. Sihirli Bilet, Platform üzerinden, elektronik ortamda Bilet satın alınmasını sağlamaktadır. Alıcı, Bilet alırken, bu Sözleşme'de ve Sihirli Bilet ile akdetmiş olduğu veya akdedeceği diğer sözleşmelerde yer alan tüm şartlara, Kullanım Koşulları’na, Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, hukuka aykırı herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Bilet alınan Etkinlik’e ilişkin tanıtıcı bilgiler, Platform üzerinden yayımlanmaktadır. Alıcı, Platform üzerindeki ilgili tüm bilgi ve belgeleri inceleyerek, anlayarak ve bu bilgiler doğrultusunda bu Sözleşme’yi onaylar. Sihirli Bilet bu bilgi ve belgelerin incelenmemesi, yanlış veya eksik anlaşılmasından dolayı Alıcı veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

  1. Sihirli Bilet, yalnızca Etkinlik Organizatör’ü namına Bilet satışı gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda Etkinlik’e ilişkin her türlü kural, şart, oturma düzeni, Bilet fiyatı vb. hususu Etkinlik Organizatörü belirlemektedir. Sihirli Bilet’in Etkinlik’e ilişkin kontrolünde olmayan konulara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

  1. Etkinlik Organizatörü Etkinlik mekanına fotoğraf makinesi, cep telefonu, kayıt ekipmanı, yiyecek, içecek, evcil hayvan vs. şeylerin alınmasını yasaklayabilir. Alıcı, Etkinlik kurallarını takip etmek ve bu kurallara uygun şekilde Etkinlik’e katılmakla yükümlüdür.

 

  1. Alıcı, Etkinlik Organizatörü tarafından etkinlik için belirlenen ve duyurulan tüm hüküm ve koşullara aynen riayet edeceğini kabul ve beyan eder.  Aksi halde, Bilet satın alınmış olsa da Alıcı’nın Etkinlik mekanına ve/veya Etkinlik’e alınmamasından ya da Etkinlik mekânından çıkarılmasından dolayı Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Etkinlik Organizatörü, Etkinlik’e ilişkin hüküm ve şartlarına uygunluğu değerlendirecek ve uygun olmayan durumu tespit etmesi halinde ise Alıcı’yı Etkinlik’e katılımdan menedebilecek, çıkartabilecektir.

 

  1. Alıcı’nın Etkinlik mekanında kaybolan, çalınan şahsi eşyalarına ilişkin Sihirli Bilet’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

  1. Platform üzerinden Etkinlik başlamadan belirli bir süre öncesine kadar Bilet satın alabilecektir. Bu süre Etkinlik ve Etkinlik Organizatörü’ne göre değişecektir.

 

  1. Etkinlik gününde ve saatinde kullanılmayan Bilet geçersiz olup satış fiyatı iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.

 

  1. Biletler’ine ilişkin olarak kontrol etme, muhafaza etme yükümlülüğü Alıcı’ya aittir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan zararlardan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

  1. Alıcı, Satıcı’nın belirlediği ve Platformda duyurduğu azami bilet sayısından fazla Bilet satın alamaz. Bu uygulama ile haksız bilet alımlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

 

  1. Alıcı Bilet’i hiçbir ticari amaç gütmeksizin, şahsi kullanımı için satın aldığını ve Bilet’i, hiçbir ticari iş veya ticari faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda satın alınan Bilet üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, Bilet’in ilave ücretle ya da başkaca şekilde satışı teklif edilemez, satın alınan Bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak üzere promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Bilet’in, Platform’da belirtilen fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesi yapılmaksızın veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın Bilet’in iptali için haklı bir sebep teşkil eder.

 

  1. Etkinlik Organizatör’ü çeşitli sebeplerle Bilet alınan Etkinlik’i iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü Etkinlik Organizatör’ü belirler ve duyurur. Etkinlik’in iptal edilmesinden ve/veya tarihinin değiştirilmesinden Sihirli Bilet sorumlu olmayıp, Etkinlik Organizatörü sorumludur. Etkinik’in iptal edilip edilmediği ile tarihinin değişmesi konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu Alıcı’ya aittir. 

 

  1. Etkinlik’in iptal edilmesi veya ertelenmesi durumu haricinde satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve satış fiyatı iade edilmez. Bu durumda, tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı’nın hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin Satıcı’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

 

 1. CAYMA HAKKI

 

 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, tüketici sıfatını haiz Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı kendisinin veya kendisi tarafından belirlenen 3. kişinin teslim aldığı veya hizmet sunumlarında ise sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahip bulunmaktadır.

 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca aşağıdaki mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz:

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/g maddesi uyarınca Sözleşme, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken eğlence amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerden olduğundan Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Alıcı, Sözleşme’de düzenlenen tüm hükümleri bildiğini ve bu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak tüm hüküm ve koşulları kabul ettiğini beyan eder.

 

 1.  TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

 

Borcun ayıplı ifa edildiği durumlarda AIıcı, ilgili malın yenisiyle değiştirilmesi, ayıp oranında bedelden indirim veya Sözleşme’den dönme haklarından birini malın niteliğine uygulanabilirliği ölçüsünde Satıcı’ya karşı kullanmakta serbesttir. Satıcı, Alıcı’nın tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar Satıcı tarafından karşılanır. Alıcı, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir. Satılan malın yenisiyle değiştirilmesi Satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde Alıcı bu hakları kullanamaz. Orantısızlığın tayininde hizmetin ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın Alıcı açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Alıcı’nın sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar derhâl Alıcı’ya iade edilir. Malın yenisiyle değiştirilmesinin seçildiği hâllerde, malın niteliği ve tüketicinin bu maldan yararlanma amacı dikkate alındığında, makul sayılabilecek bir süre içinde ve Alıcı için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde bu talep Satıcı tarafından yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin Satıcı’ya yöneltilmesinden itibaren 30 (otuz) iş gününü geçemez. Aksi takdirde Satıcı, diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

 

Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen veya Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (Mücbir Sebep) olarak kabul edilir. Mücbir Sebep’in gerçekleşmesi halinde, Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme dolayısıyla üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirme yetisi, herhangi bir Mücbir Sebep olayının bir sonucu olarak kısmen etkilenirse, söz konusu Taraf, etkilenmeyen yükümlülüklerinin ifasını yerine getirmeye devam etmekle yükümlü olacaktır. Mücbir Sebep halinden etkilenen Taraf, en kısa süre içerisinde karşı Taraf’a bu durumu bildirmekle yükümlü olup; Taraflar Mücbir Sebep halinin Sözleşme kapsamındaki etkilerini azaltmak için iyi niyetle müzakereler yürütecektir. Mücbir Sebep etkisinin 60 (altmış) günden fazla sürmesi, Taraflar’ın müzakerelerinin sonuçsuz kalması ve etkilenen Taraf’ın bu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde, Taraflar’dan her birinin Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı olacaktır.

 

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Sihirli Bilet, bu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirirken, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuat ve Platform’da yer alan Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni’nden doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul ve beyan eder.

Alıcı, Platform’a üye olurken ve Platform’u kullanırken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Sihirli Bilet’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Sihirli Bilet’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Sihirli Bilet, Bilet/ler’in satışının gerçekleştirilebilmesi için Platform’a Alıcı tarafından girilen bilgilerin ve Alıcı tarafından yapılan işlemlerin güvenliğini sağlamak amacıyla günümüz teknolojisine uygun, güvenilir bir internet sitesi altyapısı kullanmakta ve gerekli önlemleri almaktadır. Bununla birlikte, Alıcı cihazı ve bağlantısında yeterli güvenliğin sağlanamamasından ve yetkisiz şekilde internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanan sorumluluk Alıcı’ya aittir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Alıcı, Platform’un ve Platform’da yer alan tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bunlara ilişkin tüm unsurların Sihirli Bilet’e ait ve/veya Sihirli Bilet tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta Sihirli Bilet ve/veya lisans verenlerine ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini Sihirli Bilet’in yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcı, Sihirli Bilet’e ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, Alıcı ve lisans verenleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Sihirli Bilet’in karşı karşıya kaldığı tazminat, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararları karşılamakla sorumlu olacaktır.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

 

  1. Taraflar bu Sözleşme nedeniyle temerrüt ve sona erdirme bildirimlerini mutlaka karşı Taraf’ın bu Sözleşme’de belirtilen iletişim bilgilerine yazılı olarak ya da Satıcı’ya Platform üzerinden kalıcı veri saklayıcısıyla yapmak zorundadır. Usulüne uygun yapılmayan Sözleşme’yi sona erdirme, temerrüt ve Sözleşme’ye uygun hareket etme ihtarları muhatabı tarafından dikkate alınmaz. Bu Sözleşme’nin 1. maddesine istinaden, tacirler için Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3. madde hükmü saklıdır.

 

  1. Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketici sıfatını haiz Alıcı’nın Bilet/Biletler’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

Sözleşme [●] tarihinde Taraflarca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

 

 

TARAFLAR:

 

SATICI

: [●]

ORGANİZATÖR

: [●]

ALICI

: [●]

TARİH

: [●]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

SATIŞ BEDELİ DETAY DOKÜMANI

 

Sözleşme’ye konu olan Ürün/ler’e ilişkin satış bedeli detayları aşağıdaki gibidir:

 

Ürün Cinsi/Modeli            :                                            

[●]

Ürün Açıklaması                :          

[●]

Ürün Adedi                           :

[●]

Satış Fiyatı (KDV dahil)     :

[●]

Vadeli Fiyatı (KDV dahil)   :

[●]

Ara Toplam                           :

[●]

TOPLAM                              :

[●]

 

Ödeme Şekli ve Planı        :

[●]

Teslimat Adresi                    :

[●]

Fatura Adresi                       :

[●]

Fatura Teslim Şekli            :

[●]